Gore | Forum

Lokalizacja: Strona główna forum » Ogólne » Hobby
Somexteso LIS 23 '19
Yo! Są tu jakieś zwyrole/zwyrolki? (Tylko prawdziwi. Nie tacy co uważają  się za zwyroli, ponieważ opowiedzieli publicznie żart o papieżu.)