Metimin

184 cm w zrostu i 115 kg czystej masy. Czego można się spodziewać?

Znajomi